Rafał Dybka

adwokat

Doradzam właścicielom nieruchomości jakie prawa im przysługują. Pomagam też rozwiązywać inne problemy związane z procesem inwestycji budowlanych.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

grudzień 2017

W toku postępowania w sprawie o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego często pojawia się konieczność przeprowadzenia dowodu z biegłego sądowego z zakresu architektury i urbanistyki. W sytuacjach, w których jest to konieczne, dowód ten wywiera istotny wpływ na przebieg postępowania. ODSZKODOWANIE ZA GRUNT POD DROGĘ – POWIERZCHNIA ZABUDOWY […]

Zdecydowanie jednym z najczęściej spotykanych przykładów obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obniżenie tej wartości na skutek zarezerwowania na powierzchni nieruchomości pasa pod przyszłą drogę. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. PRZEBIEG DRÓG PRZEZ NIERUCHOMOŚĆ A ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE Obserwacja praktyki wskazuje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zarezerwować na terenie […]