Wrzesień 2018

Specyfiką roszczeń związanych z dochodzeniem obniżenia wartości nieruchomości, w skutek wejścia w życie planu miejscowego, jest konieczność jej posiadania zarówno w momencie: wejścia w życie planu miejscowego powodującego obniżenie wartości nieruchomości złożenia pozwu o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości ogłoszenia wyroku kończącego postępowanie ws. obniżenia wartości nieruchomości czyli, właściciel w przypadku roszczeń opartych na […]