Odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Pewien czas temu w artykule Czy da się udowodnić spadek wartości nieruchomości w wyniku intensyfikacji ruchu samochodowego? poruszyłem zagadnienie związane z uciążliwością akustyczną w przypadku lokalizacji drogi pod oknami nieruchomości mieszkaniowej. Chciałbym się jednak chwilę pochylić, nad kwestią nie samego hałasu, który może być generowany przez drogę, tylko nad faktem, iż droga, której wcześniej nie […]

Termin dwóch lat na zgłaszanie roszczeń przez właścicieli nieruchomości, których prawa zostały ograniczone ze względu na ochronę środowiska, jest niekonstytucyjny – orzekł Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku K 2/17. Powyższy wyrok może się więc okazać drugą szansą dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli lub nie zdecydowali się na wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym, w przypadku kiedy […]

W ostatnich artykułach zajmowałem się kwestią punktu odniesienia dla potrzeb porównania przeznaczenia nieruchomości zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem tej samej nieruchomości określonym na podstawie poprzednich uregulowań. ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI – POPRZEDNI STAN NIERUCHOMOŚCI Należy w tym miejscu przypomnieć, że dla potrzeby dochodzenia odszkodowania za zamianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania […]

Uciążliwe sąsiedztwo I

Rafał Dybka26 września 2017Komentarze (0)

W swojej praktyce często spotykam się z narzekaniem na sąsiadów. Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia oraz nawyki i dopóki nie zakłócają życia innym, nie powinny innych interesować, a mówiąc po prawniczemu, nie stanowią niedozwolonych immisji na nieruchomość sąsiednią. Sukcesywnie będę się starał wrzucać co bardziej ciekawe przypadki negatywnego oddziaływania na nieruchomość sąsiednią, zarówno ze […]

Spora część postępowań o odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo o wykup nieruchomości) rozpoczyna się 7 albo 8 lat po wejściu w życie planu. Bywa, że w tym czasie właściciel nieruchomości podejmuje na własną rękę działania, które jego zdaniem mają pomóc w poprawie sytuacji działki np. podział ewidencyjny nieruchomości. ZAKAZ […]