Rafał Dybka

adwokat

Doradzam właścicielom nieruchomości jakie prawa im przysługują. Pomagam też rozwiązywać inne problemy związane z procesem inwestycji budowlanych.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA ZAMIANĘ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Rafał Dybka28 sierpnia 2017Komentarze (0)

Jednym z najczęstszych pytań jakie otrzymuję od klientów, to jak można zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uchwaliła gmina? Pytanie, to pada, gdyż najczęściej, obowiązujące postanawiania planu miejscowego są mocno niekorzystne dla właściciela.

Co można wtedy zrobić:

 1. Wystąpić do gminy o zmianę planu miejscowego (niestety jest opcja mocna zależna od dobrej woli włodarzy gminy)
 2. Poszukać błędów w uchwalonym planie miejscowym, które spowodują jego uchylenie (dużo zależy od staranności danej gminy, choć nie raz nasi klienci takie orzeczenie otrzymywali)
 3. Wystąpić do gminy o odszkodowanie, w związku z obniżeniem wartości nieruchomości albo o wykup działki (opcja zależna mocno od sytuacji w jakiej znajdowała się działka przed uchwaleniem planu miejscowego, ale praktyka pokazuje, że to najczęściej jedyna dostępna ścieżka).

Bo warto pamiętać, że uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje powstanie prawa do uzyskania odszkodowania, jeżeli ten plan uniemożliwia korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo istotnie ten sposób korzystania ogranicza.

ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI – PUNKT ODNIESIENIA

Dostając od klienta pytanie, czy przysługuje mu odszkodowanie za uchwalony plan, muszę w tym celu dokonać porównania obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego z poprzednimi regulacjami dotyczącymi danej nieruchomości.

W najbardziej typowej sytuacji aktualny plan zagospodarowania przestrzennego zastąpił uprzednio obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku analiza powinna polegać na porównaniu możliwości wykorzystania nieruchomości w świetle obecnie obowiązującego planu z możliwościami jej wykorzystania ustalonymi w poprzednim planie.

Trudniej jest w przypadku kiedy plan zagospodarowania przestrzennego zostaje uchwalony dla nieruchomości dla których nie obowiązywał wcześniej żaden plan miejscowy albo wcześniej obowiązujący plan wygasł z dniem 31.12.2013 r. (na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i dla danej nieruchomości istniał tzw. okres bezplanowy.

ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI – OKRES BEZPLANOWY

W przypadku istnienia na nieruchomości okresu bezplanowego, konieczne jest dokonanie porównania stanu nieruchomości istniejącego według aktualnie istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze stanem tej nieruchomości istniejącym w tzw. okresie bezplanowym, wyznaczonym najlepiej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości, a w przypadku jej braku, na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy.

Powyższe zagadnienie jest istotne, ponieważ gminy bardzo często zniechęcają właścicieli nieruchomości do występowania o odszkodowanie argumentując, że przeznaczenie nieruchomości w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jest analogiczne jak w planie, który wygasł z dniem 31.12.2013 r.

Warto pamiętać, że jest to argumentacja błędna, ponieważ jeżeli dla danej nieruchomości istniał tzw. okres bezplanowy, możliwości zagospodarowania terenu w tym okresie powinny być brane pod uwagę w przypadku, przy ocenie roszczeń przysługujących właścicielowi nieruchomości. Powyższą konkluzję potwierdzają liczne wyroki sądów (m.in. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 22.01.2015 r. I CSK 224/14) przyznające właścicielom nieruchomości odszkodowania za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie porównania aktualnych możliwości wykorzystania nieruchomości, z możliwościami istniejącymi w tzw. okresie bezplanowym.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Następny wpis: