ODSZKODOWANIE ZA DROGĘ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Rafał Dybka19 grudnia 2017Komentarze (0)

Odszkodowanie za drogęZdecydowanie jednym z najczęściej spotykanych przykładów obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obniżenie tej wartości na skutek zarezerwowania na powierzchni nieruchomości pasa pod przyszłą drogę. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

PRZEBIEG DRÓG PRZEZ NIERUCHOMOŚĆ A ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE

Obserwacja praktyki wskazuje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zarezerwować na terenie nieruchomości dwa rodzaje dróg: drogę publiczną (najczęściej oznaczaną symbolami KUD lub KUL) oraz drogę wewnętrzną (najczęściej oznaczaną symbolem KUDw).

Istotne jest, że zajęcie powierzchni nieruchomości pod obydwa ww. rodzaje dróg ogranicza powierzchnię jej dopuszczalnej zabudowy i pośrednio wpływa na zmniejszenie pozostałych parametrów nieruchomości (szerzej o tym zagadnieniu przeczytasz tutaj >>). Ta okoliczność uprawnia właściciela nieruchomości do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

RODZAJE ODSZKODOWAŃ NALEŻNYCH WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI

Warto pamiętać, że w omawianych sprawach właścicielowi nieruchomości przysługują dwa rodzaje odszkodowań. Po pierwsze, właściciel nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości obliczonego poprzez porównanie wartości całej nieruchomości przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wartością nieruchomości obliczoną przy uwzględnieniu stanu istniejącego po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po drugie, właściciel nieruchomości może żądać odszkodowania za części nieruchomości faktycznie wywłaszczone pod budowę drogi, której przebieg określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

*****

Poczytaj także o Rencie planistycznej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@dybka.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: