Ponowna możliwość zgłaszania tzw. roszczeń “lotniskowych”

Rafał Dybka06 lutego 2019Komentarze (0)

W marcu 2018 roku Trybunał Konstytucyjny sygn. akt K 2/17 uznał jako niekonstytucyjny art. 129 ust.  4 Prawa ochrony środowiska, w zakresie terminu, w jakim mogą być zgłaszane roszczenia z tytułu uciążliwości powstałych w oparciu o normy Prawa ochrony środowiska. Chodzi o roszczenia z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych na terenach szczególnych, tj. rezerwaty, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, a także lotniska.

Właściciele posiadający nieruchomości w wyżej wymienionych okolicach do tej pory mieli dwa lata na dochodzenie swoich roszczeń. Bardzo duża liczba właścicieli wieczystych nieruchomości, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie lotnisk nie zdążyła wykorzystać swoich roszczeń, które przysługiwały im z tego tytułu z uwagi na tak krótki czas. Senacka Komisja Ustawodawcza opracowuje właśnie nowy projekt nowelizacji, mający realizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Dzięki nowelizacji właściciele nieruchomości objętych ograniczeniami wynikającymi z Prawa ochrony środowiska, będą mieli ponownie szanse na uzyskanie odszkodowań. Zgodnie z założeniami, w sytuacji, kiedy dwuletni termin upłynął nam przed wejściem w życie procedowanej nowelizacji, to nie jest on brany pod uwagę.

Aktualizacja Prawa ochrony środowiska zgodnie z założeniami będzie umożliwia ubieganie się o odszkodowanie przez kolejna trzy lata od dnia wejścia w życie nowelizacji. Natomiast, jeżeli wejście w życie nowelizacji nastąpiłoby jeszcze przed upływem terminu przedawnienia, to właściciele i użytkownicy wieczyści mają przedłużony, pięcioletni okres na dochodzenia swoich praw.

Na blogu na bieżąco będziemy informowali o postępach legislacyjnych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@dybka.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: