Sierpień 2017

Jednym z najczęstszych pytań jakie otrzymuję od klientów, to jak można zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uchwaliła gmina? Pytanie, to pada, gdyż najczęściej, obowiązujące postanawiania planu miejscowego są mocno niekorzystne dla właściciela. Co można wtedy zrobić: Wystąpić do gminy o zmianę planu miejscowego (niestety jest opcja mocna zależna od dobrej woli włodarzy gminy) Poszukać […]