Roszczenia lotniskowe

W marcu 2018 roku Trybunał Konstytucyjny sygn. akt K 2/17 uznał jako niekonstytucyjny art. 129 ust.  4 Prawa ochrony środowiska, w zakresie terminu, w jakim mogą być zgłaszane roszczenia z tytułu uciążliwości powstałych w oparciu o normy Prawa ochrony środowiska. Chodzi o roszczenia z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych na terenach szczególnych, tj. rezerwaty, obszary Natura […]