Plan zagospodarowania przestrzennego

W ostatnich artykułach zajmowałem się kwestią punktu odniesienia dla potrzeb porównania przeznaczenia nieruchomości zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem tej samej nieruchomości określonym na podstawie poprzednich uregulowań. ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI – POPRZEDNI STAN NIERUCHOMOŚCI Należy w tym miejscu przypomnieć, że dla potrzeby dochodzenia odszkodowania za zamianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania […]

W poprzednich artykułach zajmowałem się dokładniej kwestią odszkodowania za zamianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu chciałbym poruszyć przypadek, kiedy plan miejscowy nie zmienia przeznaczenia samej nieruchomości, lecz wprowadza daleko idące zmiany w jej bezpośrednim sąsiedztwie. ODSZKODOWANIE ZA ZMIANĘ OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚCI W swojej praktyce spotkałem się z sytuacją, w której miejscowy plan […]

W poprzednich tekstach poruszyłem problematykę dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za zarezerwowanie na terenie nieruchomości pasa gruntu pod drogę, które zostało dokonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (więcej o tym możesz przeczytać tutaj). W tym miejscu chciałbym zwrócić Twoją uwagę na kolejny istotny element – dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości. WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA […]

W toku postępowania w sprawie o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego często pojawia się konieczność przeprowadzenia dowodu z biegłego sądowego z zakresu architektury i urbanistyki. W sytuacjach, w których jest to konieczne, dowód ten wywiera istotny wpływ na przebieg postępowania. ODSZKODOWANIE ZA GRUNT POD DROGĘ – POWIERZCHNIA ZABUDOWY […]

Zdecydowanie jednym z najczęściej spotykanych przykładów obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obniżenie tej wartości na skutek zarezerwowania na powierzchni nieruchomości pasa pod przyszłą drogę. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. PRZEBIEG DRÓG PRZEZ NIERUCHOMOŚĆ A ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE Obserwacja praktyki wskazuje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zarezerwować na terenie […]