DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA ZA DROGĘ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO – CZ. I.

Rafał Dybka20 grudnia 2017Komentarze (0)

Odszkodowanie za drogęW toku postępowania w sprawie o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego często pojawia się konieczność przeprowadzenia dowodu z biegłego sądowego z zakresu architektury i urbanistyki.

W sytuacjach, w których jest to konieczne, dowód ten wywiera istotny wpływ na przebieg postępowania.

ODSZKODOWANIE ZA GRUNT POD DROGĘ – POWIERZCHNIA ZABUDOWY

W swojej praktyce spotkałem się z przypadkiem, kiedy biegły sądowy w przygotowanej opinii pominął kwestię powierzchni zabudowy nieruchomości, na której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zarezerwował pasy pod przebieg dwóch projektowanych ulic.

Problem sprowadzał się do obowiązku odsunięcia dopuszczalnej zabudowy od krawędzi drogi, której przebieg na terenie nieruchomości zarezerwował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kwestia ta została uwzględniona przez biegłego dopiero w reakcji na pismo procesowe przygotowane przeze mnie w imieniu Klienta.

ODSZKODOWANIE ZA GRUNT POD DROGĘ – ISTOTNE PARAMTERY

Poruszam tę kwestię, ponieważ obowiązek odsunięcia zabudowy może wynosić od 4m do 50m od krawędzi projektowanej ulicy (w zależności od rodzaju drogi i jej lokalizacji) i o tę odległość może zostać zmniejszona potencjalna powierzchnia zabudowy nieruchomości. Jest to o tyle istotne, że zmniejszona powierzchnia zabudowy nieruchomości wpływa negatywnie na jej potencjał inwestycyjny, i tylko w niewielkim stopniu może być zrekompensowana wysoką intensywnością zabudowy (która także nie zawsze występuje w podobnych sytuacjach) czy też liczbą dopuszczalnych kondygnacji.

Warto pamiętać, że na wysokość odszkodowania za zajęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pasa (albo kilku pasów) gruntu pod przyszłą drogę, jest wyznaczona zestawieniem szeregu czynników, takich jak powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy lub dopuszczalna liczba kondygnacji. Wszystkie ww. czynniki mają kluczowy wpływ na wartość nieruchomości, której zmiana w związku uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma kluczowy wpływ na wysokość odszkodowania przysługującego właścicielowi nieruchomości.

*****

Przeczytaj też: Odszkodowanie za drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@dybka.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: