Rafał Dybka

adwokat

Doradzam właścicielom nieruchomości jakie prawa im przysługują. Pomagam też rozwiązywać inne problemy związane z procesem inwestycji budowlanych.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

ODSZKODOWANIE ZA DROGĘ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Rafał Dybka19 grudnia 2017Komentarze (0)

Odszkodowanie za drogęZdecydowanie jednym z najczęściej spotykanych przykładów obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obniżenie tej wartości na skutek zarezerwowania na powierzchni nieruchomości pasa pod przyszłą drogę. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

PRZEBIEG DRÓG PRZEZ NIERUCHOMOŚĆ A ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE

Obserwacja praktyki wskazuje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zarezerwować na terenie nieruchomości dwa rodzaje dróg: drogę publiczną (najczęściej oznaczaną symbolami KUD lub KUL) oraz drogę wewnętrzną (najczęściej oznaczaną symbolem KUDw).

Istotne jest, że zajęcie powierzchni nieruchomości pod obydwa ww. rodzaje dróg ogranicza powierzchnię jej dopuszczalnej zabudowy i pośrednio wpływa na zmniejszenie pozostałych parametrów nieruchomości (szerzej o tym zagadnieniu przeczytasz tutaj >>). Ta okoliczność uprawnia właściciela nieruchomości do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

RODZAJE ODSZKODOWAŃ NALEŻNYCH WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI

Warto pamiętać, że w omawianych sprawach właścicielowi nieruchomości przysługują dwa rodzaje odszkodowań. Po pierwsze, właściciel nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości obliczonego poprzez porównanie wartości całej nieruchomości przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wartością nieruchomości obliczoną przy uwzględnieniu stanu istniejącego po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po drugie, właściciel nieruchomości może żądać odszkodowania za części nieruchomości faktycznie wywłaszczone pod budowę drogi, której przebieg określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

*****

Poczytaj także o Rencie planistycznej.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: