ODSZKODOWANIE ZA ZMIANĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJ

Rafał Dybka07 stycznia 2018Komentarze (0)

ODSZKODOWANIE ZA ZMIANĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNIEJpoprzednich artykułach zajmowałem się dokładniej kwestią odszkodowania za zamianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu chciałbym poruszyć przypadek, kiedy plan miejscowy nie zmienia przeznaczenia samej nieruchomości, lecz wprowadza daleko idące zmiany w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

ODSZKODOWANIE ZA ZMIANĘ OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚCI

W swojej praktyce spotkałem się z sytuacją, w której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił lokalizację tunelu pod linią kolejową. Budowa tunelu pociągnęła za sobą likwidację skrzyżowania dwóch ważnych ulic i całkowitą zmianę układu komunikacyjnego dla sąsiednich nieruchomości. Właściciel jednej z tych sąsiednich nieruchomości wynajmował lokale innym przedsiębiorcom, którzy prowadzili sklepy i inne punkty handlowo-usługowe.

Zmiana układu komunikacyjnego nieruchomości spowodowała zmniejszony ruch klientów na terenie nieruchomości, w wyniku czego niektórzy z najemców lokali wypowiedzieli umowy najmu, a inni żądali obniżenia czynszu najmu. Nieruchomość straciła też na wartości jako całość.

Istotne jest, że taka zmiana otoczenia nieruchomości przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uprawnia właściciela nieruchomości do żądania zapłaty odszkodowania od gminy za obniżenie wartości nieruchomości, nawet jeżeli plan miejscowy nie wprowadził zmian w zagospodarowaniu samej nieruchomości. Powyższy pogląd zdecydowanie można uznać za ugruntowany w praktyce orzeczniczej (wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10.03.2015 r. I ACa 922/14 oraz z dnia 17.05.2016 r. I ACa 34/16).

ODSZKODOWANIE ZA UCIĄŻLIWE SĄSIEDZTWO NIERUCHOMOŚCI

Inną postacią omawianego problemu jest sytuacja, w której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na lokalizację na nieruchomości sąsiedniej obiektu przemysłowego np. zakładu produkcji betonu. Taki obiekt może stanowić dla innych nieruchomości uciążliwe sąsiedztwo, poprzez emisje hałasów, pyłów czy zapachów.

Warto pamiętać, że w takich sytuacjach właścicielowi nieruchomości dla której plan miejscowy ustanowił uciążliwe sąsiedztwo, przysługuje odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości.

*****

Przeczytaj także artykuł o Rencie Planistycznej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@dybka.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: