USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA ZAMIANĘ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Rafał Dybka28 stycznia 20182 komentarze

odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennegoW ostatnich artykułach zajmowałem się kwestią punktu odniesienia dla potrzeb porównania przeznaczenia nieruchomości zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem tej samej nieruchomości określonym na podstawie poprzednich uregulowań.

ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI – POPRZEDNI STAN NIERUCHOMOŚCI

Należy w tym miejscu przypomnieć, że dla potrzeby dochodzenia odszkodowania za zamianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należy ustalić przeznaczenie nieruchomości przed wejściem w życie tego planu. Poprzednie przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości, a w przypadku jej braku, na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

ZMIANA PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI – WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Kolejną istotną kwestią jest ustalenie cen według których obliczana jest wysokość odszkodowania (albo cena wykupu nieruchomości) za zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych ugruntowany jest pogląd, że ustalenie wysokości odszkodowania (ceny wykupu) następuje według cen aktualnych, co w praktyce oznacza ceny aktualne w dacie wydania wyroku przez sąd. Celem takiego rozwiązania jest usunięcie negatywnych dla właściciela nieruchomości skutków wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapewnienie ekwiwalentu za powstałe szkody.

Innymi słowy, praktyka orzecznicza (m.in. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 22.01.2015 r. I CSK 224/14) stworzyła korzystny dla właściciela nieruchomości sposób ustalenia odszkodowania (albo ceny wykupu nieruchomości) za zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Sposób ten polega na obliczeniu wysokości odszkodowania według stanu nieruchomości istniejącego przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w życie (czyli tak jakby ten, często niekorzystny, plan nie obowiązywał) ale aktualnych cen rynkowych.

Jest to niezwykle skuteczne narzędzie w dochodzeniu odszkodowania za zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

*****

Poczytaj więcej o przedawnieniu roszczenia o odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

pats Luty 9, 2018 o 16:39

Jak wygląda sprawa przedawnień tego rodzaju spraw? Jakie przepisy znajdą zastosowanie?

Odpowiedz

Rafał Dybka Luty 16, 2018 o 17:59

Witam serdecznie,
dużo zależy od podstawy prawnej roszczenia, o które występujemy, nie mniej można przyjąć, iż roszczenie o wykup lub odszkodowanie za zmianę planu miejscowego przedawnia się w terminie 10 lat.
Szerzej to zagadnienie starałem się wyjaśnić tutaj.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@dybka.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: